Cenik vadbe

Članarina

Letna članarina znaša 15 €. Poravna se ob vpisu oziroma v mesecu januarju. Plačilo letne članarine je skupaj s podpisom pristopne izjave pogoj za članstvo v klubu.

Vadnina

PROGRAM CENA - mesečno CENA - letno
(upoštevan 10 % popust za enkratno plačilo
Nadaljevalni tečaji juda
(vadba 3- do 4-krat tedensko)
35 €  315 €
Začetniški tečaji juda
(vadba 2- do 3-krat tedensko)
30 €  270 €
Judo vrtec
(vadba 1-krat tedensko)
15 €  135 €

Vadnina se lahko poravna na 3 načine:

A: Mesečno. Račun za tekoči mesec prejmete konec meseca. Rok plačila je do 15. dne v naslednjem mesecu.

B: Letno. S plačilom letne vadnine v enem znesku do 31. oktobra, ste upravičeni do 10 % popusta.

C: Polletno. Prvi obrok (SEP-JAN) se poravna do 15. oktobra, drugi obrok (FEB-JUN) pa do 15. februarja.

Popusti

V primeru dveh otrok iz iste družine (ožji družinski člani), imata oba 20 % popusta pri mesečni vadnini. Prav tako ima 20 % popusta vsak nadaljnji ožji družinski član. Popust se obračuna tudi, če so posamezni ožji družinski člani včlanjeni v različnih judo klubih, če so ti klubi člani Judo zveze Koroške.

10 % popusta za plačilo celoletne vadnine do 31. oktobra.

V primeru daljše odsotnosti z vadbe, zaradi bolezni ali poškodbe, se vadnina ne zaračuna. Plačnikom celoletne vadnine se v tem primeru preplačilo upošteva kot popust na prihodnjih računih za vadnino ali druge storitve ali pa se vrne na TRR.

Vsako odsotnost je potrebno vaditelju sporočiti vsaj 1 dan pred vadbo.

Splošni pogoji vadbe

Vadba poteka celo leto, razen med prazniki in šolskimi počitnicami, v kolikor ni drugače dogovorjeno s trenerjem.

Računi za vadnino in druge storitve se pošiljajo po elektronski pošti.

Obiskovanje vadbe je na lastno odgovornost.


S podpisom pristopne izjave:

  • se strinjate s splošnimi pogoji vadbe, sprejmete statut kluba ter ste se pripravljeni ravnati po njem;
  • se zavezujete, da boste po svojih najboljših močeh prispevali k ugledu in krepitvi kluba in Judo zveze Koroške;
  • klubu dovoljujete zbiranje in obdelavo vseh vrst osebnih podatkov in za vse namene, ki so podrobno opredeljeni v Pravilniku o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov in so potrebni za izvajanje temeljnih nalog kluba;
  • Judo zvezi Slovenije (JZS) dovoljujete zbiranje, hrambo, obdelavo in posredovanje svojih osebnih podatkov v obsegu in za namene, ki so opredeljeni v poglavju Obdelava osebnih podatkov Judo zveze Slovenije v Pravilniku o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov;
  • Mednarodni judo zvezi (IJF) dovoljujete zbiranje, hrambo, obdelavo in posredovanje svojih osebnih podatkov v obsegu in za namene, ki so opredeljeni v poglavju Obdelava osebnih podatkov Mednarodne judo zveze v Pravilniku o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov;
  • se zavezujete, da boste mesečno vadnino plačevali redno, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, letno članarino pa boste plačali v 15 dneh po prejetju računa.