• Judo vrtec
 • Judo vrtec
 • Judo vrtec
 • Judo vrtec
 • Judo vrtec
 • Judo vrtec
 • Judo vrtec
 • Judo vrtec

Z judom do veščin varnega padanja

10-urni program varnega padanja z osnovami gimnastike za predšolske otroke


Komu je program namenjen?

Želimo si, da bi vsi otroci v koroških vrtcih in šolah imeli priložnost spoznati judo, se naučiti osnovnih gibalnih veščin za življenje in se navdušiti za redno telesno aktivnost tudi v kasnejših obdobjih. S podporo Ministrstva za javno upravo smo razvili pilotni 10-urni program, ki ga lahko izvedemo tudi v vašem vrtcu.

Program je namenjen otrokom v starosti od 4 do 6 let.


Zakaj judo?

Judo je bazični šport in ena najbolj primernih oblik vadbe za otroke, saj:

 • skozi igro, učenje judo tehnik in elementov gimnastike razvija osnovne gibalne spretnosti, kot so gibljivost, moč, ravnotežje, koordinacija v prostoru, hitrost in natančnost;
 • uči pravilnega in varnega padanja, to pa je veščina za življenje, saj tako zmanjšujemo tveganje za poškodbe pri padcih (npr. pri vožnji s kolesom, rolko, igri na igralih idr.);
 • poseben poudarek namenjamo razvoju vrednot in jih načrtno vključujemo v v vse naše programe dela.

Predstavitev programa

S tem programom želimo prispevati k ciljem kurikuluma za vrtce na področju gibanja in hkrati predstaviti judo ter navdušiti otroke za gibanje in potencialno vključitev v tečaje judo vrtca ali juda za začetnike.

Program prispeva k naslednjim splošnim ciljem:

 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja otrok;
 • zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju;
 • omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti;
 • postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti;
 • spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.

Vadba poteka 2-krat tedensko po 45 minut, po dogovoru lahko tudi 3-krat tedensko.

V 10 srečanjih bomo:

 • otrokom judo predstavili kot šport in način življenja;
 • izboljšali koordinacijo, ravnotežje, hitrost, gibljivost, spretnost in moč;
 • naučili osnovni gimnastični prvini (preval naprej in preval nazaj);
 • naučili osnov varnega padanja (padec nazaj, padec vstran in padec naprej);
 • razvijali red, disciplino in odgovornost;
 • razvijali sodelovanje in koordinacijo v skupini.

Dodatne informacije

Program najlažje izvedemo v naših judo centrih v Slovenj Gradcu ali na Ravnah na Koroškem, po dogovoru pa tudi na drugih lokacijah, kamor pripeljemo tudi opremo.

Varnost in kakovost sta nam zelo pomembni. Program izvaja učitelj juda skupaj s pomočnikom, da lahko demonstrira judo tehnike, pokaže in razloži posamezne prvine, predvsem pa, da zaradi večjega števila otrok v vrtčevskih skupinah omogoča boljši nadzor nad delom in pomoč posameznemu otroku. Pri vadbi upoštevamo ukrepe in navodila NIJZ v zvezi s Covid-19.

Pokličite nas ali nam pišite za več informacij o programu:

Judo zveza Koroške, Aljaž Gostenčnik, M: 041 337 325, aljaz@judo-koroska.com
JK Acron Slovenj Gradec, Stojan Železnik, M: 031 552 379, judokoroska@gmail.com
JK Ravne na Koroškem, Robert Mesarič, M: 031 824 185, judoravne@gmail.com