TRENINGI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

JUDO VRTEC

JUDO KLUB ACRON SLOVENJ GRADEC

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

JUDO VRTEC
skupina 1

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

SREDA

17.30 - 18.15

Ruslan Yankovskyy

JUDO VRTEC
skupina 2

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

SREDA

18.15 - 19.00

Ruslan Yankovskyy

JUDO ZA ZAČETNIKE

JUDO KLUB ACRON SLOVENJ GRADEC

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

JUDO ZA ZAČETNIKE
2. OŠ SLOVENJ GRADEC

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

PONEDELJEK
SREDA

13.30 - 14.30

Aljoša Yankovskyy
Ruslan Yankovskyy

JUDO ZA ZAČETNIKE
1. OŠ SLOVENJ GRADEC

Mala dvorana
1. OŠ Slovenj Gradec

PONEDELJEK
SREDA

14.30 - 15.30

Jan Horvat
Ruslan Yankovskyy

JUDO ZA ZAČETNIKE
OŠ PAMEČE

Telovadnica
OŠ Pameče

TOREK
ČETRTEK

14.30 - 15.30

Jan Horvat
Ruslan Yankovskyy

JUDO ZA ZAČETNIKE
OŠ ŠMARTNO

Galerija telovadnice
OŠ Šmartno

PONEDELJEK
SREDA

13.30 - 14.30

Robert Mesarič

JUDO ZA ZAČETNIKE
OŠ MISLINJA

Telovadnica
OŠ Mislinja

TOREK
ČETRTEK

14.00 - 15.00

Robert Mesarič

JUDO KLUB ACRON DRAVOGRAD

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

JUDO ZA ZAČETNIKE
OŠ DRAVOGRAD

Mala telovadnica
OŠ Dravograd

TOREK
ČETRTEK

14.00 - 15.00

Laura Božič
Ruslan Yankovskyy

JUDO KLUB ACRON MUTA

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

JUDO ZA ZAČETNIKE
OŠ MUTA

Telovadnica
OŠ Muta

TOREK
ČETRTEK

17.00 - 18.00

Laura Božič
Ruslan Yankovskyy

NADALJEVALNI PROGRAMI JUDA

JUDO KLUB ACRON SLOVENJ GRADEC

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM 1

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

PONEDELJEK
SREDA

15.00 - 16.00

Aljoša Yankovskyy
Ruslan Yankovskyy

JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM - ŠMARTNO

Galerija telovadnice
OŠ Šmartno

PONEDELJEK

SREDA

14.30 - 15.30

Robert Mesarič

JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM - MISLINJA

Telovadnica
OŠ Mislinja

TOREK
ČETRTEK

14.00 - 15.30

Robert Mesarič

JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM 2

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

TOREK
ČETRTEK

15.00 - 16.00

Aljoša Yankovskyy
Ruslan Yankovskyy

JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM 3

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

PONEDELJEK
SREDA

16.00 - 17.30

Ruslan Yankovskyy
Evgeny Lvov

JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM 4

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

TOREK
ČETRTEK

16.00 - 17.30

Ruslan Yankovskyy
Evgeny Lvov

JUDO KLUB ACRON DRAVOGRAD

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM - DRAVOGRAD

Mala telovadnica
OŠ Dravograd

TOREK
ČETRTEK

15.00 - 16.00

Laura Božič
Ruslan Yankovskyy

JUDO KLUB ACRON MUTA

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM - MUTA

Telovadnica
OŠ Muta

TOREK
ČETRTEK

18.00 - 19.00

Laura Božič
Ruslan Yankovskyy

SKUPNI TRENINGI

Skupni treningi za udeležence nadaljevalnih programov juda potekajo vsak petek, izmenično v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem, po naslednjem urniku:

Slovenj Gradec - petek od 16.30 do 17.45

Ravne na Koroškem (Judo dvorana v športnem parku - nad zimskim bazenom) - petek od 16.00 do 17.30

O lokaciji skupnega treninga boste vsak teden obveščeni preko elektronske pošte in sms sporočila.

TEKMOVALNI PROGRAM

JUDO KLUB ACRON SLOVENJ GRADEC

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

TEKMOVALNI JUDO

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

PONEDELJEK
PETEK

18.00 - 20.00

Ruslan Yankovskyy
Evgeny Lvov

TOREK
ČETRTEK

17.30 - 19.30

JUDO ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

JUDO KLUB ACRON SLOVENJ GRADEC

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

JUDO ZA OTROKE
S POSEBNIMI POTREBAMI

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

PETEK

15.30 - 16.30
(od oktobra)

Ruslan Yankovskyy
Jan Horvat

JUDO ZA VETERANE

JUDO KLUB ACRON SLOVENJ GRADEC

PROGRAM

LOKACIJA

TERMIN

TRENER

JUDO ZA VETERANE

Judo center
ŠD Slovenj Gradec

SREDA

19.00 - 20.30

Milorad Sušec

 KONTAKTI TRENERJEV

Ruslan Yankovskyy

031 316 454

Robert Mesarič

031 824 185

Aljoša Yankovskyy

040 553 806

Jan Horvat

070 750 198

Laura Božič

030 614 020

Borut Marošek

031 878 559