JK ACRON Slovenj Gradec - JK Dravograd - JK Muta

Splošni pogoji vadbe

Vadba poteka celo leto, razen med prazniki in šolskimi počitnicami v kolikor ni drugače dogovorjeno s trenerjem.


Ob koncu meseca starši oziroma skrbniki vadečega prejmejo, če ni drugače dogovorjeno, po elektronski pošti račun ter položnico za prisotnost na vadbi za tekoči mesec. Račun se poravna na transakcijski račun kluba najkasneje do 15. dne prihodnjega meseca.

Mesečna vadnina se ne zaračuna, če je bil vadeči prisoten na samo enem treningu ali sploh ni bil (bolezen, poškodba ...). Odsotnost je potrebno predčasno sporočiti trenerju.

Cena za polovični obisk se zaračuna, če je bil vadeči prisoten na vsaj 2 treningih.

Polna cena mesečne vadnine se zaračuna, če je bil vadeči prisoten na vsaj polovici treningov.

V primeru dveh vadečih iz iste družine, ima drugi 40 % popusta pri mesečni vadnini. Prav tako ima 40 % popusta vsak nadaljnji ožji družinski član.


Pristopna izjava JK SLOVENJ GRADEC

Pristopna izjava SG (14 let in mlajši) Pristopna izjava SG (15 let in starejši)

Pristopna izjava JK DRAVOGRAD

Pristopna izjava DR (14 let in mlajši) Pristopna izjava DR (15 let in starejši)

Pristopna izjava JK MUTA

Pristopna izjava MU (14 let in mlajši) Pristopna izjava MU (15 let in starejši)


S podpisom pristopne izjave dovoljujete uporabo osebnih podatkov za namene delovanja kluba.

Prav tako dovoljujete objavo fotografij in posnetkov na spletni strani kluba, spletni strani Judo zveze Slovenije, na facebook strani kluba, Youtube profilu kluba, v klubskih prostorih, v medijih ter za druge promocijske potrebe kluba.

Strinjate se z registracijo pri nacionalni panožni zvezi (JZS) in Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS).

Potrjujete, da boste spoštovali statut kluba in po svojih najboljših močeh prispevali k ugledu in krepitvi kluba.


Cenik vadbe 2017/2018:

Mesečna vadnina za Judo vrtec:

15 €

Mesečna vadnina za ostale programe:

25 €

Polovični obisk:

15 €

Letna članarina *:

10 €


* Letna članarina se plača enkrat letno in jo mora poravnati vsak član kluba do konca januarja.