JK ACRON Slovenj Gradec - JK Dravograd - JK Muta

Splošni pogoji vadbe

Vadba poteka celo leto, razen med prazniki in šolskimi počitnicami, v kolikor ni drugače dogovorjeno s trenerjem.


Ob koncu meseca starši oziroma skrbniki vadečega prejmejo po elektronski pošti račun ter položnico za prisotnost na vadbi za tekoči mesec. Račun se poravna na transakcijski račun kluba najkasneje do 15. dne prihodnjega meseca.

Mesečna vadnina se ne obračuna, če je bil vadeči prisoten samo na enem treningu ali sploh ni bil (bolezen, poškodba ...). Odsotnost je potrebno predčasno sporočiti trenerju.

Cena za polovični obisk se obračuna, če je bil vadeči prisoten na vsaj 2 treningih.

Polna cena mesečne vadnine se obračuna, če je bil vadeči prisoten na vsaj polovici treningov.

V primeru dveh vadečih iz iste družine (ožji družinski člani), imata oba 20 % popusta pri mesečni vadnini. Prav tako ima 20 % popusta vsak nadaljnji ožji družinski član. Popust se ne obračuna, če je enemu izmed vadečih že obračunan polovični obisk ali pa se mu mesečna vadnina sploh ni zaračunala (odsotnost zaradi bolezni, poškodbe, ...)


S podpisom pristopne izjave dovoljujete uporabo osebnih podatkov za namene delovanja kluba.

Prav tako dovoljujete objavo fotografij in posnetkov na spletni strani kluba, spletni strani Judo zveze Slovenije, na facebook strani kluba, Youtube profilu kluba, v klubskih prostorih, v medijih ter za druge promocijske potrebe kluba.

Strinjate se z registracijo pri nacionalni panožni zvezi (JZS) in Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS).

Potrjujete, da boste spoštovali statut kluba in po svojih najboljših močeh prispevali k ugledu in krepitvi kluba.


Cenik vadbe 2018 - 2019:

Mesečna vadnina za Judo vrtec:

15 €

Mesečna vadnina za ostale programe:

25 €

Polovični obisk:

15 €

Letna članarina *:

10 €


* Letna članarina se plača enkrat letno in jo mora poravnati vsak član kluba do konca januarja.